Varistori od cinkovog oksida

  • Zinc Oxide Varistor

    Varistor cinkovog oksida

    Varistor metalnog oksida / varnik cinkovog oksida je nelinearni otpornik koji se koristi kao poluvodički elektroknički keramički element koji se uglavnom sastoji od cinkovog oksida. Zove se varistor ili mentalni oksidni varistor (MOV), baš kao što je osjetljiv na promjenu napona. Tijelo varistora je matrična struktura sastavljena od čestica cinkovog oksida. Granice zrna između čestica slične su električnim karakteristikama dvosmjernih PN spojeva. Kad je napon nizak, te su granice zrna u stanju visoke impedancije, a kada je napon visok, bit će u stanju proboja, što je vrsta nelinearnog uređaja.